İçeriğe geç

localhost

Localhost üzerindeki projemize domain tanımlama

Proje geliştirirken projemizi hemen deneyebilmek için kendi bilgisayarımıza sunucu kurar ve o sunucu ile denemelerimizi yaparız.Bu denemeleri yaparken genelde domain kullanmayız. Projemize http:://localhost/proje-ismi şeklinde ulaşırız. Bu şekilde ulaşım yerine kendi bilgisayarımızda çalışacak şekilde bir domain ayarlayarak projemize ulaşabiliriz.Bu işlem için apache’nin sanal host özelliğini kullanacağız.

İlk olarak sanal host yapılandırma dosyalarının bulunduğu dizine gelelim bunun için konsoldan :

[bash]cd /etc/apache2/sites-available/[/bash]

“ls”komutu ile bu dizindeki dosyaları görebilirsiniz.
Sonrasında default ayarları kopyalayarak projemiz için ayar dosyasını oluşturalım.(default ayar dosyasını ismi farklılık gösterebilir)

[bash]sudo cp 000-default.conf proje-ismi.loc.conf[/bash]

Projemizin ayar dosyasını düzenlemek için :

[bash]sudo nano proje-ismi.loc.conf[/bash]

Aşağıdaki ayarlara göre kendi  ayarlarınızı  uygun şekilde düzenleyin.

[bash]<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request’s Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName proje-ismi.loc
ServerAlias www.proje-ismi.loc

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/proje-ismi/public

<Directory /var/www/proje-ismi/public/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>

# Available loglevels: trace8, …, trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with &amp;quot;a2disconf&amp;quot;.
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

[/bash]

Bu dosyada # ile başlayan satırlar yorum satırlarıdır ve yazmanız şart değildir.

DocumentRoot /var/www/proje-ismi/public  satırı ile sitenizin yayınlanacak olan dosyalarının bulunduğu konumu belirtiyorsunuz. Laravel için bu komum public dizinidir.

Şimdi bu yapılandırma dosyamızı apache server’a bildirelim :

[bash]sudo a2ensite proje-ismi.loc.conf[/bash]

İşlemlerin etkili olması için apache server’ı yeniden başlatıyoruz:

[bash]sudo service apache2 restart[/bash]

Şimdi tarayıcımıza belirlediğimiz domaini yazdığımızda bizim bilgisayarda kurulu olan server a yönlenmesini sağlamak için son bir değişiklik yapalım:

[bash]sudo nano /etc/hosts[/bash]

Komutu ile hosts dosyasına domainimizi ekleyelim.
Bunun için “127.0.0.1     proje-ismi.loc” ifadesini ekleyip kaydedelim.

Artık http://proje-ismi.loc adresi ile projemize ulaşabiliriz.